Pål Martens Bratland, siviløkonom

Jeg tilbyr "management for hire" og rådgivningsoppdrag innenfor generell "management consulting" med hovedvekt på finansiering, økonomistyring, analyser, forretningsplaner, due diligence og styresekretær/styredeltakelse.

Profil

Om meg

Mitt navn er Pål Martens Bratland. Jeg er siviløkonom med lang erfaring innen styredeltakelse og økonomi. Opprinnelig er jeg fra Bergen, men bosatt i Kristiansand.

Adresse

Vestre Strand gate 23, 6. etasje, 4608 KRISTIANSAND.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 915 53 055

E-post: pal@griegmartens.no

Mine tjenester

FINANSIERING

 • Kontakt/oppfølging med norske og utenlandske banker og kredittinstitusjoner
 • Finansieringsanalyse, er bedriften riktig finansiert
 • Finansieringsplaner, lånesøknader
 • Evaluering av tilbud og løpende betingelser
 • Etablering og bruk av Konsernkonto (Multicurrency)
 • Oppfølging covenants/rapportering
 • Valutapolicy og valutahåndtering

ETABLERING/AVVIKLING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAP

 • Overføring av Boens produksjon fra Vesten til Litauen i perioden 1998 - 2012

DUE DILIGENCE

 • Legal
 • Finansiell

ØKONOMISTYRING

 • Budsjettering (resultat, balanse, likviditet)
 • Likviditetsstyring
 • Forståelse av konsernregnskap
 • Rapportering

ANALYSER

 • Regnskap
 • Investeringer/payback
 • Prosjekter
 • Avvik

STYREMEDLEM / STYRESEKRETÆR

BISTAND I FORM AV

 • Gjennomgang av dagens struktur sammen med styreleder og/eller administrasjon, og forslag til forbedringer / konsulenttjenester i en periode.
 • Styresekretærfunksjon med møterett på styremøter og i tett samarbeid med styrets leder og administrasjon.
 • Styremedlem, innvalgt av selskapets aksjonærer, hvor jeg i tillegg kan påta meg styresekretærfunksjonen.

STYRESEKRETÆRENS OPPGAVER

 1. Sette opp og sende ut innkallelse til styremøtet.
 2. Purre opp og koordinere utsendelse av sakspapirer.
 3. Innhente rapporter på gjennomføring av styrevedtak.
 4. Skrive, forelegge og sende ut referater fra styremøter.
 5. Holde ajour styre-, generalforsamlings- og aksjonær-protokoller.
 6. Forberede generalforsamling, innkallelse og skrive referat.
 7. Sende melding til Brønnøysundregisteret om styreendring og annet.
 8. Etter avtale med daglig leder, utrede spesielle saker for styret og utarbeide informasjon.

BISTÅ BANKER MED PROBLEMENGASJEMENT

 • Finne ut av status og med forslag til løsninger for kunde og bank

FORRETNINGSPLANER

 

STRATEGIARBEID

 

Arbeidserfaring

Etablerte meg som selvstendig

Grieg Martens AS - 2013 →

Tilbyr management for hire og rådgivningsoppdrag innenfor generell management consulting.

Dagens kunder

 • Styreleder, Drømmeplassen AS
 • Styreleder, Sameiet Rådhusgate 27 - 29
 • Styreleder, Sameiet Smørblomstveien 22 - 28
 • Country Manager Norway, Invest Lithuania
 • Varamann til styret, Sparebanken Sør
 • Agent, FinCorp AS

Administrerende direktør

Johan G. Olsen AS - 2004 - 2013

Finansdirektør

Boen AS - 2003 - 2013

Finansdirektør

Johan G. Olsen - 1989 - 2003

Økonomisjef

Johan G. Olsen - 1988 - 1989

Erfaring fra bank (bedriftsmarkedet)

Ulike banker - 1981 - 1987

Kristiansand og Opplands Privatbank / Sørlandsbanken. CBK / Nordea.

Utdannelse

Siviløkonom

BI Nydalen, Oslo - 1979 - 1981

Master of Business Administration (MBA), Finance and Financial Management Services

Økonom

Universitetet i Agder, Kristiansand - 1976 - 1978

Bachelor of Business Administration (BBA)

Ta kontakt!